Afbeelding invoegen
 
De rougier, met zijn rode stenen land, wordt gedomineert door veeteelt en begrensd door de aangeplante populieren en de eikenbossen.  De bodemerosie heeft gezorgd voor smalle ravijnen met een scherpe rug  het is een mooi en ongebruikelijk stuk natuurgebied.  
Afbeelding invoegen
                      Grauwe kiekendief
 

Een grote verscheidenheid aan vogels van landbouwgebieden komen hier voor zoals de Grauwe klauwier, Grauwe gors en de Kwartel.
In de droge en rotsachtige gebieden zijn er de Rotsmus; in de winter verzamelen zij zich in grote aantallen. De rivier de Dourdou stroomt door de Rougier, de overs van de rivier zijn het jachtgebied van de Bijeneters en kunt u de grote Zilverreiger in de winter zien.    
Verschillende soorten roofvogels nesten zich hier meer en meer. zoals de Zwarte wouw en de Boomvalk.  Sinds de afgelopen jaren zijn de Kleine torenvalk en de Grijze wouw ook duidelijk aanwezig. 
 
 

 
 Afbeelding invoegen 
                                      Grauwe klauwier
Afbeelding invoegen                                           Grauwe gors  
Afbeelding invoegen
                                              ochtend mist in de Rougier
 
Afbeelding invoegen
                                                             Orpheusspotvogel